Inonotus obliquus polysaccharide regulates gut microbiota of chronic pancreatitis in mice.

Hu Y1,2,3, Teng C1, Yu S1, Wang X1, Liang J1, Bai X1, Dong L1, Song T1, Yu M4, Qu J5.
AMB Express. 2017 Dec;7(1):39. doi: 10.1186/s13568-017-0341-1. Epub 2017 Feb 14.
 
Inonotus obliquus polysaccharide regulates gut microbiota of chronic pancreatitis in mice.
 

dr hab. n. med. Agnieszka Mądro

Zaburzenia flory bakteryjnej przewodu pokarmowego odgrywają dużą rolę w patogenezie wielu chorób. Coraz więcej uwagi poświęca się także roli flory bakteryjnej w rozwoju ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki. Praca badaczy z Chin wpisuje się w tę tendencję. Zauważają oni, że polisacharydy odgrywają ważną rolę w regulacji mikrobioty. W swojej pracy badali wpływ wyciągu z grzyba o polskiej nazwie błyskoporek podkowy, pasożytującego m. in. na brzozie brodawkowatej i topoli osice na florę bakteryjną u myszy z przewlekłym zapaleniem trzustki (pzt). Polisacharyd ten znany jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. Inonotus obliquus polysaccharide (IOP) był podawany myszom z wywołanym przy pomocy dichlorku-di-n-butylocyny pzt. Zaobserwowano wzrost peroksydazy glutationu, całkowitej zdolności antyoksydacyjnej oraz zmniejszenie TGF-β i TNF-α oraz trypsyny. Zaobserwowano także, że flora bakteryjna była mniej urozmaicona, ze zwiększeniem ilości Bacteroidetes i zmniejszeniem Firmicutes. Poziom Bacteroidetes korelował pozytywnie z poziomem peroksydazy glutationu i całkowitą zdolnością oksydacyjną, , natomiast poziom Furmicutes korelował z TGF-β i TNF-α oraz lipazą. Badacze sugerują, że zastosowanie wyciągu z IOP u myszy z pzt przywraca właściwe proporcje florze bakteryjnej przewodu pokarmowego porównywalnej z tą u myszy zdrowych. IOP utrzymuje także integralność nabłonka jelitowego, hamuje proliferację Alistipes, Incerae Sedis, Helicobacter, Parabacteroides and Rikenella, a jego działanie jest zależne od dawki. Uzyskane przez badaczy wyniki są na tyle interesujące, że warto kontynuować badania z zastosowaniem substancji mających wpływ na poprawę jakości flory bakteryjnej przewodu pokarmowego.