Nasze publikacje z zakresu pankreatologii

2017

Barbara Wlodarczyk, Anita Gasiorowska, Anna Borkowska, Ewa Malecka-Panas:  Evaluation of insulin-like growth factor (IGF-1) and retinol binding protein (RBP-4) levels in patients with newly diagnosed pancreatic adenocarcinoma (PDAC), Pancreatology 17 (2017) 623-628
Oracz G, Pertkiewicz J, Dadalski M, Lipinski P, Wojno W, Tesseire M,Woynarowski M.: Complications of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in children with chronic pancreatitis depends on center experience. J Pediatr. 2017
Mar 20. pii: S0022-3476(17)30342-6.Kujko AA, Berki DM, Oracz G, Wejnarska K, Antoniuk J, Wertheim-Tysarowska K, Kołodziejczyk E, Bal J, Sahin-Tóth M, Rygiel AM. A novel p.Ser282Pro CPA1 variant is associated with autosomal dominant hereditary pancreatitis. Gut. 2017 Mar 3. pii: gutjnl-2017-313816.
Michał Lipiński, Grażyna Rydzewska Zapobieganie ostremu zapaleniu trzustki w czasie cholangiopankreatografii wstecznej ― czy już wszystko jasne? Gastroenterologia Kliniczna 2017;9(2):33-39
Kujko AA, Berki DM, Oracz G, Wejnarska K, Antoniuk J, Wertheim-Tysarowska K, Kołodziejczyk E, Bal J, Sahin-Tóth M, Rygiel AM. A novel p.Ser282Pro CPA1 variant is associated with autosomal dominant hereditary pancreatitis. Gut. 2017 Mar 3. pii: gutjnl-2017-313816.
Lipinski M, Rydzewska-Rosolowska A, Rydzewski A, et al. Soluble urokinase-type plasminogen activator receptor (suPAR) in patients with acute pancreatitis (AP) – Progress in prediction of AP severity. Pancreatology. 2017 Jan – Feb;17(1):24-29.
Michał Lipiński, Grażyna Rydzewska Immature granulocytes predict severe acute pancreatitis (AP) independently of systemic inflammatory response syndrome (SIRS). Gastroenterology Rev 2017; 12 (2): 140–144
Lipinski M, Degowska M, Rydzewska G. Cystic fluid neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) concentration in differential diagnosis of pancreatic cystic lesions: a new factor enters the scene?. Gastroenterology Review 2017. doi:10.5114/pg.2017.68805.

2016

Koziel D, Gluszek S, Osuch MG: Course of acute pancreatitis in diabetic patients. Ann Ital Chir. 2016;  87:18-22.
Rosołowski M, Lipiński M, Dobosz M, Durlik M, Głuszek S, Kuśnierz K, Lampe P, Małecka-Panas E, Nowakowska-Duława E, Nowak-Niezgoda M, Radomańska B, Talar-Wojnarowska R, Wereszczyńska-Siemiątkowska U, Rydzewska G., Management of acute pancreatitis (AP) – Polish Pancreatic Club recommendations, Prz Gastroenterol. 2016;11(2):65-72.
Madro A, Kurzepa J, Celinski K, Slomka M, Czechowska G, Kurzepa J, Kazmierak W, Buszewicz G, Ciesielka M, Madro R, Effects of renin-angiotensin system inhibitors on fibrosis in patients with alcoholic chronic pancreatitis, J Physiol Pharmacol. 2016 Feb;67(1):103-10.
Sporek M, Dumnicka P, Gala-Bladzinska A, Ceranowicz P, Warzecha Z, Dembinski A, Stepien E, Walocha J, Drozdz R, Kuzniewski M, Kusnierz-Cabala B. Angiopoietin-2 Is an Early Indicator of Acute
Pancreatic-Renal Syndrome in Patients with Acute Pancreatitis
. Mediators Inflamm. 2016;2016:5780903.
Bukowczan J, Cieszkowski J, Warzecha Z, Ceranowicz P, Kusnierz-Cabala B, Tomaszewska R, Dembinski A.
Therapeutic Effect of Obestatin in the Course of Cerulein-Induced Acute Pancreatitis. Pancreas. 2016 May-Jun;45(5):700-6.
Degowska M, Rydzewska G, Incydentaloma w trzustce – zasady postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian torbielowatych, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 64-67
Kołodziejczyk E, Wejnarska K, Oracz G. Autoimmune pancreatitis in the paediatric population – review of the literature and own experience. Dev Period Med. 2016;20(4):279-286.
Wejnarska K, Kołodziejczyk E, Ryżko J, Oracz G. Comparison of 72-hour fecal fat quantification and the 13C-mixed triglyceride breath test in assessing pancreatic exocrine sufficiency in children with chronic pancreatitis. Dev Period Med. 2016;20(3):222-227.
Wejnarska K, Kolodziejczyk E, Wertheim-Tysarowska K, Dadalski M, Sobczynska-Tomaszewska A, Kierkus J, Bal J, Rygiel AM, Oracz G. The Etiology and Clinical Course of Chronic Pancreatitis in Children With Early Onset of the Disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016 Dec;63(6):665-670.
Oracz G, Kolodziejczyk E, Sobczynska-Tomaszewska A, Wejnarska K, Dadalski M, Grabarczyk AM, Kierkus J, Woynarowski M, Wertheim-Tysarowska K, Ryzko J, Bal J, Rygiel AM. The clinical course of hereditary pancreatitis in children – A comprehensive analysis of 41 cases. Pancreatology. 2016 Jul-Aug;16(4):535-41.
Oracz G, Kolodziejczyk E, Wejnarska K, Kierkus J. Toxic-metabolic Risk Factors in Pediatric Chronic Pancreatitis-Single Center Experience. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016 Jun;62(6):e66.
Barbara Włodarczyk, Ewa Małecka-Panas: Nowości z zakresu chorób trzustki przedstawione na Konferencji Naukowej Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego „Digestive Disease Week 2016” w San Diego, Lekarz POZ 3/2016, s. 163-169

2015

Dorota Koziel, Stanislaw Gluszek, Jaroslaw Matykiewicz, Piotr Lewitowicz, Zuzanna Drozdzak:
Comparative analysis of selected scales to assess of prognosis in acute pancreatitis. Can J Gastroenterol Hepatol 2015; 29(6):299-303
Koziel D, Gluszek S, Kowalik A, Chlopek M, Pieciak L
Genetic mutations in SPINK1, CFTR, CTRC genes in acute pancreatitis. BMC Gastroenterol. 2015 Jun 23;15:70. doi: 10.1186/s12876-015-0302-6.
Głuszek S., Matykiewicz J., Kozieł D., Klimer D., Wawrzycka I., Ogonowska A.:
Risk Factors Of Pancreatitis After Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography – A Retrospective Cohort Study. Polski Przegląd Chirurgiczny 2015; 87 (10): 499-505.
Lipinski M, Rydzewska-Rosolowska A, Rydzewski A, Rydzewska G. :
Fluid resuscitation in acute pancreatitis: Normal saline or lactated Ringer’s solution? World J Gastroenterol. 2015 Aug 21;21(31):9367-72.
Miskiewicz A, Szparecki G, Durlik M, Rydzewska G, Ziobrowski I, Górska R.:
The Q705K and F359L Single-Nucleotide Polymorphisms of NOD-Like Receptor Signaling Pathway: Association with Chronic Pancreatitis, Pancreatic Cancer, and Periodontitis. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2015 Dec;63(6):485-94.
Lipinski M, Rydzewska-Rosolowska A, Rydzewski A, Rydzewska G.:
Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin as an early predictor of disease severity and mortality in acute pancreatitis. Pancreas. 2015 Apr;44(3):448-52.
Beata Stępień, Grażyna Rydzewska,: Dynamika zmian fibrynogenu w prognozowanym lekkim i cieżkim zapaleniu trzustki u ludzi, Postępy Nauk Medycznych, t. XXVIII, nr 8B, 2015, s. 42-47.
Durlik M. Konsensus międzynarodowej grupy badawczej chirurgii trzustki. Medical Probl. 2015; 51(2):6-9. Praca poglądowa
Durlik M, Baumgart K. : Pobranie i przeszczepienie trzustki i trzustki z nerką – aspekty chirurgiczne w: „Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe”. pod red. L. Cierpki, M. Durlik. Wydawnictwo Termedia 2015, ISBN 978-83—7988-012-6, rozdział w książce str. 398-407
Warzecha Z, Sendur P, Ceranowicz P, Dembinski M, Cieszkowski J, Kusnierz-Cabala B, Tomaszewska R, Dembinski A..
Pretreatment with low doses of acenocoumarol inhibits the development of acute ischemia/reperfusion-induced pancreatitis. J Physiol Pharmacol. 2015 Oct;66(5):731-40.
Bukowczan J, Warzecha Z, Ceranowicz P, Kuśnierz-Cabala B, Tomaszewska R.
Obestatin Accelerates the Recovery in the Course of Ischemia/Reperfusion-Induced Acute Pancreatitis in Rats. PLoS One. 2015 Jul 30;10(7):e0134380.
Bukowczan J, Warzecha Z, Ceranowicz P, Kuśnierz-Cabala B, Tomaszewska R, Dembinski A.
Pretreatment with obestatin reduces the severity of ischemia/reperfusion-induced acute pancreatitis in rats. Eur J Pharmacol. 2015 Aug 5;760:113-21.
Bukowczan J, Warzecha Z, Ceranowicz P, Kusnierz-Cabala B, Tomaszewska R, Dembinski A.
Therapeutic effect of ghrelin in the course of ischemia/reperfusion-induced acute pancreatitis. Curr Pharm Des. 2015;21(17):2284-90.
Ceranowicz P, Warzecha Z, Dembinski A.
Peptidyl hormones of endocrine cells origin in the gut–their discovery and physiological relevance. J Physiol Pharmacol. 2015 Feb;66(1):11-27.
Ceranowicz P, Cieszkowski J, Warzecha Z, Dembiński A. Experimental models of acute pancreatitis. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2015 Feb 21;69:264-9.
Ceranowicz P, Cieszkowski J, Warzecha Z, Kuśnierz-Cabala B, Dembiński A. The Beginnings of Pancreatology as a Field of Experimental and Clinical Medicine. Biomed Res Int. 2015;2015:128095.
Madro A, Ciesielka M, Celinski K, Slomka M, Czechowska G, Kurzepa J, Kaszelan-Szczerbinska B, Buszewicz G, Madro R.,
The genetic predisposition and its impact on the diabetes mellitus development in patients with alcoholic chronic pancreatitis, Gastroenterol Res Pract. 2015;2015:309156.
Barbara Włodarczyk,  Anna Borkowska,  Leszek Czupryniak, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska:  Powstawanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej w przebiegu raka gruczołowego trzustki (RT) i przewlekłego zapalenia trzustki (PZT) – ocena insulinemii i insulinooporności, Postępy Nauk Medycznych, t. XXVIII, nr 5, 2015, 304-311
Barbara Włodarczyk , Ludomir Stefańczyk, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska:  Powikłania naczyniowe w przebiegu ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki, Postępy Nauk Medycznych, t. XXVIII, nr 8B, 2015, s. 16-22
Rygiel AM, Wojnicka-Stolarz M, Niepokój K, Oracz G, Bal J, Wertheim-Tysarowska K, Gutkowski K. CHRONIC PANCREATITIS IN A PATIENT WITH THE p.Asn34Ser HOMOZYGOUS SPINK1 MUTATION-OWN EXPERIENCE. Dev Period Med. 2015 Jul-Sep;19(3 Pt 2):347-50.
Rygiel AM, Beer S, Simon P, Wertheim-Tysarowska K, Oracz G, Kucharzik T, Tysarowski A, Niepokój K, Kierkus J, Jurek M, Gawliński P, Poznański J, Bal J, Lerch MM, Sahin-Tóth M, Weiss FU. Gene conversion between cationic trypsinogen (PRSS1) and the pseudogene trypsinogen 6 (PRSS3P2) in patients with chronic pancreatitis. Hum Mutat. 2015 Mar;36(3):350-6.

2014

Barbara Włodarczyk, Ludomir Stefańczyk, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska:  Powikłania naczyniowe w przebiegu ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki, Postępy Nauk Medycznych, t. XXVIII, nr 8B, 2015, s. 16-22
Oracz G, Cukrowska B, Kierkuś J, Ryżko J. Autoimmune markers in children with chronic pancreatitis. Prz Gastroenterol. 2014;9(3):142-6.
Kolodziejczyk E, Wejnarska K, Dadalski M, Kierkus J, Ryzko J, Oracz G. The nutritional status and factors contributing to malnutrition in children with chronic pancreatitis. Pancreatology. 2014 Jul-Aug;14(4):275-9.
Oracz G, Pertkiewicz J, Kierkus J, Dadalski M, Socha J, Ryzko J. Efficiency of pancreatic duct stenting therapy in children with chronic pancreatitis. Gastrointest Endosc. 2014 Dec;80(6):1022-9.

2013

Witt H, Beer S, Rosendahl J, Chen JM, Chandak GR, Masamune A, Bence M, Szmola R, Oracz G, Macek M Jr, Bhatia E, Steigenberger S, Lasher D, Bühler F, Delaporte C, Tebbing J, Ludwig M, Pilsak C, Saum K, Bugert P, Masson E, Paliwal S, Bhaskar S, Sobczynska-Tomaszewska A, Bak D, Balascak I, Choudhuri G, Nageshwar Reddy D, Rao GV, Thomas V, Kume K, Nakano E, Kakuta Y, Shimosegawa T, Durko L, Szabó A, Schnúr A, Hegyi P, Rakonczay Z Jr, Pfützer R, Schneider A, Groneberg DA, Braun M, Schmidt H, Witt U, Friess H, Algül H, Landt O, Schuelke M, Krüger R, Wiedenmann B, Schmidt F, Zimmer KP, Kovacs P, Stumvoll M, Blüher M, Müller T, Janecke A, Teich N, Grützmann R, Schulz HU, Mössner J, Keim V, Löhr M, Férec C, Sahin-Tóth M. Variants in CPA1 are strongly associated with early onset chronic pancreatitis. Nat Genet. 2013 Oct;45(10):1216-20.
.
Lipinski M, Rydzewski A, Rydzewska G. Early changes in serum creatinine level and estimated glomerular filtration rate predict pancreatic necrosis and mortality in acute pancreatitis Creatinine and eGFR in acute pancreatitis.   Pancreatology. 2013 May-Jun;13(3):207-11.