Aktualności

O nas

Polski Klub Trzustkowy (PKT) został założony w Warszawie 15 września 2004 r. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 21 osób. Wybrano władze stowarzyszenia oraz zatwierdzono jego statut. Przewodniczącą Zarządu Polskiego Klubu Trzustkowego została prof. dr hab. med. Ewa Małecka-Panas, zaś zastępcą – prof. dr hab. med. Ireneusz Krasnodębski. Obecnie w skład Klubu wchodzi 61 członków.
Do podstawowych statutowych celów działania Polskiego Klubu Trzustkowego należy:
01Promowanie współpracy i porozumienia pomiędzy przedstawicielami nauk podstawowych i klinicznych w Polsce, zainteresowanych problematyką trzustki i jej chorób
02Promocja podstawowych, epidemiologicznych i klinicznych badań nad czynnością trzustki, zapobieganiem, diagnostyką oraz leczeniem chorób tego narządu
03Ustanowienie pomocy stypendialnej dla młodych naukowców zajmujących się badaniami nad trzustka i promowanie kształcenia podyplomowego i kursów
04Organizacja spotkań naukowych poświęconych wszystkim aspektom pankreatologii
05Promocja zagadnień związanych z chorobami trzustki w ramach kształcenia przed-i podyplomowego lekarzy
06Edukacja społeczeństwa w zakresie chorób trzustki i kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych
07 Podejmowanie działań zmierzających do doposażenia zakładów diagnostyczno-leczniczych, naukowych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę, sprzęt oraz materiały medyczne, naukowe i dydaktyczne
08Współpraca z innymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi o profilu związanym z pankreatologią
Polski Klub Trzustkowy ściśle współpracuje z Europejskim Klubem Trzustkowym (EPC) oraz Międzynarodowym Klubem Trzustkowym (IAP), członkostwo w Polskim Klubie Trzustkowym automatycznie wiąże się z członkostwem w wymienionych organizacjach (triple membership). Spotkania naukowe PKT zgodnie z ustaleniami członków odbywają się na ogół co 2 lata.

Nasze konferencje

51st Annual Pancreas Club Meeting, May 5-6, 2017, Drake Hotel, Chicago, IL
51st Annual Pancreas Club Meeting, May 5-6, 2017, Drake Hotel, Chicago, IL
21st International Association of Pancreatology Meeting (IAP), September 28-30, 2017, Buenos Aires, Argentyna

Kontakt

Prezes Zarządu PKT

prof. dr hab. n.med. Grażyna Rydzewska e-mail: grazyna.rydzewska@cskmswia.pl

Wiceprezes Zarządu PKT

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas e-mail: ewuncia@poczta.onet.pl

Sekretarz

prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska e-mail: barbara.radomanska@gmail.com