Prof. Krzysztof Bielecki
Członek honorowy
Prof. Jan Dzieniszewski
Członek honorowy

Prof. Zygmunt Górka
Członek honorowy
Prof. Jean Morriset
Członek honorowy

Prof. Andrzej Nowak
Członek honorowy
Prof. Tadeusz Popiela
Członek honorowy

Prof. Zbigniew Puchalski
Członek honorowy
Prof. Jerzy Socha
Członek honorowy

Prof. Zdzisław Wajda
Członek honorowy