Low Serum Pancreatic Amylase and Lipase Values Are Simple and Useful Predictors to Diagnose Chronic Pancreatitis.

Oh HC, Kwon CI, El Hajj II, Easler JJ, Watkins J, Fogel EL, McHenry L, Sherman S, Zimmerman MK, Lehman GA.
Gut Liver. 2017 Nov 15;11(6):878-883. doi: 10.5009/gnl17066.
 
Low Serum Pancreatic Amylase and Lipase Values Are Simple and Useful Predictors to Diagnose Chronic Pancreatitis.
 

dr hab. n. med. Agnieszka Mądro

Autorzy artykułu zwracają uwagę na potencjalną rolę diagnostyczną niskich aktywności enzymów trzustkowych w surowicy w wykrywaniu przewlekłego zapalenia trzustki (pzt). Już kilka dekad wcześniej pojawiały się podobne doniesienia, uważano jednak, że nie mają one większego znaczenia klinicznego. Badane grupy obejmowały pacjentów z postacią pzt bez zwapnień (NCCP-99 osób) i ze zwapnieniami (CCP-112 osób) a wyniki porównywano także z grupą kontrolną (170 osób). W tych trzech grupach porównywano aktywności amylazy i lipazy w surowicy. Stwierdzono, że istnieje tendencja do zmniejszania aktywności obu enzymów w surowicy wraz z postępem choroby, dlatego niższe aktywności obserwowano u chorych z CCP niż łagodnym lub ciężkim NCCP. Badanie aktywności lipazy odznacza się większą czułością w wykrywaniu CCP niż aktywności amylazy. Badacze zastrzegają, że ich praca ma szereg ograniczeń. Pierwszym z nich jest fakt, iż są to badania retrospektywne, do właściwej oceny przydatności obu enzymów potrzebne są badania prospektywne z wykorzystaniem EUS do diagnostyki pzt. Innym problemem jest znalezienie właściwego punktu odcięcia, tak, by czułość i specyficzność była jak największa. Bardzo niskie aktywności mają niską czułość lecz wysoką specyficzność dla pzt. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na tych pacjentów, u których stwierdza się jednocześnie niskie aktywności lipazy i amylazy i poddać ich dalszym badaniom.