Epigastric pain syndrome accompanying pancreatic enzyme abnormalities was overlapped with early chronic pancreatitis using endosonography.

Hashimoto S, Futagami S, Yamawaki H, Kaneko K, Kodaka Y, Wakabayashi M, Sakasegawa N, Agawa S, Higuchi K, Akimoto T, Ueki N, Kawagoe T, Sato H, Nakatsuka K, Gudis K, Kawamoto C, Akamizu T, Sakamoto C, Iwakiri K.
J Clin Biochem Nutr. 2017 Sep;61(2):140-145. doi: 10.3164/jcbn.17-41. Epub 2017 Aug 18.
 
Epigastric pain syndrome accompanying pancreatic enzyme abnormalities was overlapped with early chronic pancreatitis using endosonography.
 

dr hab. n. med. Agnieszka Mądro

Autorzy artykułu zwrócili uwagę na możliwe współwystępowanie dyspepsji czynnościowej i chorób trzustki, a zwłaszcza przewlekłego zapalenia trzustki (pzt). Ważnym pytaniem, na które próbują odpowiedzieć badacze jest to, czy mamy do czynienia z nakładaniem chorób, czy też dyspepsja jest jedną z możliwych manifestacji pzt. Wg kryteriów rzymskich III dwie główne postaci dyspepsji czynnościowej (FD) to zespół zaburzeń poposiłkowych (PDS) i zespół bólowy nadbrzusza (EPS). Jednak grupa pacjentów z zespołem bólowym nadbrzusza jest grupą heterogenną, a powszechne stosowanie inhibitorów pompy protonowej jest w tej populacji co najmniej kontrowersyjne. Istnieją badania z których wynika, że nawet do 35% chorych klasyfikowanych jako dyspepsja cierpi z powodu chorób trzustki. Autorzy pracy postawili sobie za cel zbadanie, czy EPS z towarzyszącymi nieprawidłowymi aktywnościami enzymów trzustkowych może mieć związek z wczesnym pzt, wykrywanym przy pomocy EUS oraz porównywali objawy kliniczne i opróżnianie żołądkowe u pacjentów z EPS z nieprawidłowymi aktywnościami enzymów trzustkowych i bez nich. Oznaczano aktywność w surowicy amylazy, lipazy, trypsyny, fosfolipazy A2, elastazy-1. W powyższych grupach pacjentów badano także jakość życia. Autorzy zaobserwowali, że wśród kobiet więcej było tych z EPS z nieprawidłowymi aktywnościami enzymów trzustkowych niż bez nich i była to wartość istotna statystycznie. Jakość życia u chorych z EPS i nieprawidłowymi aktywnościami enzymów trzustkowych była również istotnie niższa niż w drugiej grupie. Bardzo ważnym spostrzeżeniem jest to, że u 64% pacjentów z EPS z nieprawidłowymi aktywnościami enzymów trzustkowych zostało zdiagnozowanych jako towarzyszące wczesne pzt przy pomocy EUS. Wczesna faza opróżniania żołądkowego była znacząco upośledzona u pacjentów z EPS z nieprawidłowymi aktywnościami enzymów trzustkowych. Mimo, iż zaobserwowane zjawiska są interesujące, nie udało się ustalić, czy objawy EPS można uznać za objawy wczesnego pzt, czy jest to zjawisko współistnienia obu schorzeń. Zważywszy jednak na fakt, że do grupy chorych z dyspepsją zaliczamy tych, u których nie wykryto zmian organicznych należy raczej przypuszczać, że EPS może być wczesnym objawem, a współistniejące nieprawidłowe aktywności enzymów trzustkowych powinny ukierunkować diagnostykę w kierunku pzt.