Adipose stem cells from chronic pancreatitis patients improve mouse and human islet survival and function.

Song L, Sun Z, Kim DS, Gou W, Strange C, Dong H, Cui W, Gilkeson G, Morgan KA, Adams DB, Wang H.
Stem Cell Res Ther. 2017 Aug 30;8(1):192. doi: 10.1186/s13287-017-0627-x.
 
Adipose stem cells from chronic pancreatitis patients improve mouse and human islet survival and function.
 

dr hab. n. med. Agnieszka Mądro

Polecam Państwa uwadze powyższy artykuł, mimo, iż dotyczy zagadnień będących w fazie badań eksperymentalnych, jednakże zaproponowana metoda terapeutyczna wydaje się być wielce obiecująca. Jedną z opcji leczenia bólu u pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki (pzt) jest całkowita pankreatektomia, której skutkiem może być cukrzyca. By uniknąć takiego przebiegu zdarzeń jednocześnie wykonuje się autotransplantację wysp trzustkowych. Jednakże wiele z komórek wysp obumiera z powodu stresu wywołanego izolacją i transplantacją. W związku z tym odsetek pacjentów, którzy nie muszą stosować insuliny jest stosunkowo niski (<30%). Dlatego badacze (autorzy artykułu) zaproponowali jednoczesną transplantację pochodzących z tkanki tłuszczowej komórek macierzystych (angielski skrót-ASCs). Do badań wykorzystano pochodzące od myszy wyspy trzustkowe, które wszczepiano chorym na cukrzycę myszom łącznie z pochodzącymi od pacjentów z pzt komórkami macierzystymi z tkanki tłuszczowej. Odpowiedź na leczenie zdefiniowano jako odsetek myszy, u których stwierdzono prawidłowy poziom glukozy. Oceniano także naciek z makrofagów, apoptozę komórek β wysp trzustkowych oraz unaczynienie przeszczepu. Wykazano, iż myszy leczone kombinowanym przeszczepem w większym odsetku miały prawidłowe wartości glikemii w porównaniu do zwierząt tylko po transplantacji wysp trzustkowych. Podanie ASCs zmniejszało także naciek zapalny z makrofagów, apoptozę wysp trzustkowych, zmniejszało ekspresję TNF-α i czynnika modyfikującego Bcl-2 oraz zwiększało ekspresję IGF-1 oraz jednego z receptorów TNF-α w przeszczepionych wyspach trzustkowych. Korzystny efekt był mniejszy, gdy IGF-1 był blokowany przez przeciwciała. Autorzy artykułu próbują odpowiedzieć także na pytanie, w jakim mechanizmie dochodzi do korzystnego efektu protekcyjnego przy podaniu ASCs. Po szczegóły odsyłam Państwa do artykułu. Podsumowując, jednoczesne przeszczepianie ASCs i wysp trzustkowych poprawia przeżycie i funkcję tych ostatnich. Powyższe spostrzeżenie może mieć istotne znaczenie dla pacjentów poddanych transplantacji wysp trzustkowych po resekcjach z powodu pzt.