Guidelines for the understanding and management of pain in chronic pancreatitis.

Drewes AM1, Bouwense SAW2, Campbell CM3, Ceyhan GO4, Delhaye M5, Demir IE4, Garg PK6, van Goor H2, Halloran C7, Isaji S8, Neoptolemos JP7, Olesen SS9, Palermo T10, Pasricha PJ11, Sheel A7, Shimosegawa T12, Szigethy E13, Whitcomb DC14, Yadav D14; Working group for the International (IAP – APA – JPS – EPC) Consensus Guidelines for Chronic Pancreatitis.
Pancreatology. 2017 Jul 13. pii: S1424-3903(17)30515-X. doi: 10.1016/j.pan.2017.07.006. [Epub ahead of print]

 

 

dr hab. n. med. Agnieszka Mądro

Chciałabym zachęcić Państwa do zapoznania się z publikacją, którą uważam za niezwykle ważną. Dotyczy ona bowiem bólu w przewlekłym zapaleniu trzustki (pzt) i to zarówno w aspekcie zrozumienia jego złożonej etiopatogenezy jak i szczegółowego postępowania. Artykuł ten zawiera zalecenia zaproponowe przez Grupę Roboczą składającą się z członków czterech towarzystw, pracującą nad wytycznymi w pzt.

Członkowie grupy roboczej postawili 13 szczegółowych pytań, które następnie zostały szeroko przedyskutowane:

 1. Jaki jest naturalny przebieg i istota bólu w pzt?
 2. Czy można wyróżnić różne rodzaje bólu w pzt i jakie ma to znaczenie w kontekście leczenia?
 3. Jakie znamy metody szacowania nasilenia bólu i co to oznacza w kontekście leczenia?
 4. Jaka jest wpływ palenia papierosów i nadużywania alkoholu na ból w pzt?
 5. Czy enzymy i antyoksydanty mają wpływ na ból w pzt?
 6. Jakie leki p-bólowe są rekomendowane?
 7. Czy terapie endoskopowe przynoszą korzyści w leczeniu bólu?
 8. Czy ESWL pomaga w leczeniu bólu?
 9. Czy inne metody leczenia (odnerwianie, psychoterapia) są efektywne ?
 10. Jakie metody chirurgiczne są optymalne w leczeniu bólu?
 11. Jaki jest właściwy czas na wkroczenie z chirurgicznym leczeniem bólu?
 12. Czy można zapobiec nawrotom bólu po leczeniu chirurgicznym lub endoskopowym?
 13. Jakie są wskazania do kierowania pacjentów do specjalistycznych ośrodków w celu dalszego badania przyczyn bólu?

Na wszystkie powyższe pytania autorzy artykułu udzielają szczegółowych odpowiedzi. Istotną wartością publikacji jest także graficznie przedstawiony algorytm leczenia farmakologicznego bólu w pzt oraz schemat przedstawiający właściwe kroki w rozpoznawaniu problemów związanych z bólem w pzt od rozpoznania do leczenia.

Mam nadzieję, że powyższa publikacji ułatwi Państwu podejmowanie decyzji mających na celu jak najwłaściwsze leczenie bólu u chorych z pzt.