Enteric hyperoxaluria in chronić pancreatitis

 

 

Komentarz: doc. Agnieszka Mądro

Szanowni Państwo!

Od maja 2017 roku rozpoczynamy zamieszczanie na stronie PKT artykułów, które chcielibyśmy polecić Państwa uwadze. Moim zadaniem jest zainteresować lekarzy problematyką przewlekłego zapalenia trzustki (pzt). Niezwykle trudno wybrać jedną z kilkudziesięciu prac zamieszczoną w bazie Pubmed w poprzedzającym miesiącu. Postaram się, by były to prace zarówno ważne w aspekcie praktycznym, ale też zwrócę uwagę na prace o charakterze doświadczalnym, tak, by mieli Państwo możliwie wszechstronny pogląd na stan wiedzy dotyczący pzt

W maju chciałam polecić pracę „Enteric hyperoxaluria in chronic pancreatitis”. Autorzy jako pierwsi zajęli się tym problemem u pacjentów z pzt. Stwierdzono nadmierne wydalanie szczawianów w moczu u prawie ¼ chorych. Za główne przyczyny uważa się jelitowe zaburzenia wchłaniania i niewydolność zewnątrzwydzielniczą trzustki. Hyperoxaluria może prowadzić do nefropatii spowodowanej rozlaną wapnicą nerek a także do kamicy nerkowej. Kryształy szczawianów wapnia w cewkach nerkowych mogą powodować uszkodzenie nabłonka, martwicę cewek, a kryształy migrując do śródmiąższu mogą powodować zapalenie. Nie wiadomo jednak, czy stwierdzenie hyperoxalurii może mieć znaczenie kliniczne. Autorzy podkreślają ograniczenia pracy, stąd konieczność przeprowadzenia dalszych badań.