Nagroda za najlepszą pracę w roku 2017

Zarząd PKT ustalił nagrodę przyznawaną raz w roku za najlepszą pracę z dziedziny pankreatologii. Zgłoszenia prac opublikowanych w roku 2017 przyjmujemy do 31 stycznia 2018 r.

Przypominamy także o zgłaszaniu do nagrody prac doktorskich z dziedziny pankreatologii obronionych w roku 2017.

Prosimy NIE PRZYSYŁAĆ prac, skanów ani zdjęć, a jedynie dokładne dane wg klucza: autor/miejsce pracy autora/tytuł pracy/rok wydania/miejsce zamieszczenia.

W tytule maila wysłanego na adres biura PKT (patrycja.rewucka@cskmswia.pl) proszę napisać: nagroda PKT za pracę – 2017.