Spotkanie Polskiego Klubu Trzustkowego

W dniach 23-25 czerwca 2016 roku odbędzie się kolejne spotkanie Polskiego Klubu Trzustkowego. Posiedzenie tym razem organizuje zespół Kliniki Chorób Wewnętrznych i GastroenterologiiPododziałem Leczenia Nieswoistych Zapalnych Chorób Jelit oraz Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantacyjnej CSK MSWiA.

Miejscem spotkania, można powiedzieć że już tradycyjnie, będzie Hotel OSSA KONGRES & SPA, w miejscowości Ossa obok Rawy Mazowieckiej. W Zjeździe uczestniczyć będzie około 300 gości zarówno polskich jak i zagranicznych.

Podczas posiedzenia w trakcie wykładów na zaproszenie omawiać będziemy najważniejsze problemy pankreatologii, przedstawimy nowe wytyczne dotyczące leczenia ostrego zapalenia trzustki, podejmiemy dyskusję na temat diagnostyki i leczenia chorób tego narządu. Kolejne poruszane tematy to postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki, z uzwględnieniem zapalenia autoimmunologicznego, oraz postępy w diagnostyce chorób trzustki i dróg żółciowych. Poruszymy także bieżące zagadnienia dotyczące nowotworów trzustki, zarówno raka gruczołowego jak i nowotworów śluzowych jak np. IPMN.

Tradycyjnie posiedzenie Klubu Trzustkowego będzie spotkaniem intedyscyplinarnym, na którym nie zabraknie, mamy nadzieję, fizjologów, patologów, gastroenterologów i chirurgów.

Serdecznie zapraszamy również młodych kolegów, zachęcamy do zgłaszania prac własnych, które będą prezentowane w postaci plakatów. Najlepsze prace przedstawione zostaną w postaci ustnych wystąpień, a prezentujący autorzy zwolnieni zostaną z opłaty zjazdowej. Podobnie jak poprzednio zorganizowana będzie także oddzielna sesja Młodych Pankreatologów, którą poprowadzi dr n. med. Michał Lipiński, dr n. med Łukasz Durko oraz dr Agnieszka Surowiecka-Pastewka.

 

 

Prace należy zgłaszać od 01.03.2016 r. do 31.03.2016 r.
Rejestracja będzie aktywna od 1.03.2016 r. do 23.05.2016 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Posiedzeniu wszystkich członków Klubu Trzustkowego
a także przyjaciół i sympatyków problematyki pankreatologicznej. Szczegóły organizacyjne przedstawiamy poniżej.

 

 

 

Prof. dr hab. Marek DurlikProf. dr hab. Grażyna Rydzewska

Rejestracja i Abstrakty
REJESTRACJA

Spotkanie Polskiego Klubu Trzustkowego
23 – 25 czerwca 2016 roku
Centrum Kongresowe Ossa****

ABSTRAKTY

Spotkanie Polskiego Klubu Trzustkowego
23 – 25 czerwca 2016 roku
Centrum Kongresowe Ossa****