Walne Zgromadzenie Polskiego Klubu Trzustkowego

W dniu 8 kwietnia 2017 r. podczas corocznych Gastroaktualności, odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Klubu Trzustkowego. Zapraszamy wszystkich Członków PKT o godzinie 13.40 do Sali Wars i Sawa w Hotelu Marriott.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz przyjęło uchwalę o udzieleniu absolutorium Zarządowi PKT za okres 12 kwietnia 2016 r. do 8 kwietnia 2017 r.
Szeregi Polskiego Klubu Trzustkowego zasiliło pięciu nowych członków – kandydaci zostali przyjęci jednogłośnie w trybie uchwały. Obecnie PKT liczy 68 członków.